Foto van het boek 'De Klok Rond'
De Klok Rond. Oud werknemers Philips SA geportretteerd door de nieuwe bewoners van het Klokgebouw.

Nieuwe bewoners van het Klokgebouw in Eindhoven portretteerden hun voorgangers, de oud medewerkers van Philips die van de dertiger jaren tot in de jaren negentig in het gebouw werkzaam waren.
Een uniek boek met 67 portretten van de mensen nu met hun verhalen over toen. Aangevuld met historische beelden en de geschiedenis van het gebouw.